Welkom op deze website, bedoeld voor mensen met een bijstandsuitkering en iedereen die het op dit moment moet stellen zonder een inkomen. Het lukt niet iedereen om in het eigen levensonderhoud te voorzien. U heeft bijvoorbeeld geen recht op een WW-uitkering omdat u onvoldoende jaren heeft gewerkt. Ook als u als zelfstandige heeft gewerkt en uw bedrijfsactiviteiten zijn beeindigd heeft u vaak geen recht op een reguliere uitkering. In dat geval kunt u een beroep doen op een bijstandsuitkering, als u niet beschikt over vermogen.

Sinds 2004 is uw gemeente verantwoordelijk voor de bijstand. Hoewel de Participatiewet de hoogte van een uitkering regelt en de meeste voorwaarden, zijn gemeenten voor een deel vrij om voorwaarden te verbinden aan een uitkering. Deze regels kunnen dus per woonplaats verschillen. Zo hanteren gemeenten vaak andere normen met betrekking tot vrijstellingen van bijvoorbeeld de sollicitatieplicht of het toekennen van bijzondere bijstand. Op deze website vindt u de voorwaarden die worden gesteld voor het toekennen van bijstand. Daarnaast kunt u hier vinden welke rechten en plichten aan een bijstandsuitkering zijn verbonden.

Heeft u problemen met uw uitkering, of vindt u dat u te weinig uitkering ontvangt? Neem dan contact op via het contactformulier

Voor jongeren (tot 27 jaar) gold de wet WIJ. Deze is afgeschaft per 01-01-2012. 

Deze website is met zorg samengesteld. Bijstand.nu aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor mogelijke onjuistheden of fouten op deze site, noch voor verstrekte adviezen of op andere wijze. De disclaimer op deze site is steeds van toepassing. Met vragen of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via het webformulier. Algemene vragen kunnen helaas niet worden beantwoord. Wij vragen daarvoor uw begrip. Op zoek naar een advocaat? Zie dan ook www.bijstandsadvocaten.nl.

  Site Map